Home
Brasilia ja Ceará info     Paikkakunnat     Flora & Fauna     Videoita     Ota yhteyttä      Etusivu     In English
  
      

Caatinga
Caatinga on puolikuiva, kitukasvuisten puiden ja pensaiden metsikkö, joita on Koillis-Brasiliassa. Metsät ovat hyvin rikkaita luonnonvaroiltaan, mutta sademetsiin verrattuna niiden monimuotoisuutta (biodiversiteetti) on vähän tutkittu. Caatinga on niin muuttunut, että vain vähän ekologisesti tärkeitä kasvualueita on säilynyt. Hämmästyttävää on, että vaikka Caatinga-metsiä on vain Brasiliassa, ainoastaan 1 % on niistä suojeltu. Caatinga-metsät peittävät 11 % Brasilian maa-alasta, levittäytyen 300 000 neliömailia päiväntasaajan alapuolella.

Caatinga on yksi rikaslukuisimmista alueista maailmassa ja ihminen on asuttanut aluetta esihistoriallisista ajoista lähtien. Alkeellinen maanviljely ja luonnonvarojen intensiivinen käyttö ovat lisänneet maan köyhtymistä. The Nature Conservancy on ainoa kansainvälinen organisaatio tekemässä työtä luonnon säilyttämisen puolesta Caatingalla.

Cerrado
Cerrado-savanni sijaitsee Brasilian keskiylängöillä ja levittäytyy yli 500 miljoonan aarin alueelle, peittäen näin neljäsosan tästä valtavasta Etelä-Amerikan maasta. Vaikka lähes puolet alueesta on ajan saatossa otettu maanviljelyn käyttöön, on savannialue koti yli 935 lintulajille ja lähes 300 nisäkkäälle, joista moni on uhanalainen laji.

Cerrado on maailman biologisesti rikkain savannialue. Siellä on yli 10 000 kasvilajia, joista 45 % esiintyy ainoastaan Cerradolla. Cerradon alueelta saavat myös alkunsa Etelä-Amerikan kolme suurta vesialuetta: Amatsonin, Paraguayn ja São Franciscon jokialueet.

        Flora ja Fauna - Koillis-Brasilian luonto

Etelä-Amerikan suurimpana maana Brasilialla on verrattomasti luonnon aarteita, ei vain tiheä trooppisen sademetsän Amatson, joka peittää lähes puolet valtiosta. Lännessä on Pantanalin suo- ja kosteikkoalue, joka on maailman suurin. Keski-Brasiliaa peittää cerrado-ruohosavanni ja sen metsät eläimistöineen. Koillis-Brasilia muodostuu caatinga-autiomaasta, jossa on paikoittain trooppista kosteikkometsää, varsinkin rannikon tuntumassa.

Kuvagalleria:
Flora ja Fauna
Ubajaran kansallispuisto

Brasilian topografinen kartta
Brasilian kasvillisuus -kartta
(Suuret kuvat aukeavat omaan ikkunaansa)

Cearán rannikolla on tyypillinen trooppinen ilmasto - lämpötila vaihtelee lämpimästä kuumaan ja ilman kosteus on suhteellisen korkea ympäri vuoden. Tilannetta kuitenkin helpottaa äärimmäisten lämpötilojen puuttuminen ja miellyttävän vaihtelevat merituulet.

Cearán luonto on vaihteleva; on mangrove-metsiä, caatinga-autiomaata, viidakkoa, pensasaavikkoa ja trooppisia metsiä. Korkeammilla alueilla on kosteampaa vallitsevien tuulien ja säänvaihteluiden ansiosta, ja vuoriston rinteet ja laaksot ovat alueelle tyypillisen trooppisen metsän peitossa. Lajisto alueella muodostuu trooppisen metsän, caatingan ja cerradon kasvi- ja eläinlajeista. Alavammilla mailla on metsää harvemmassa tai se puuttuu kokonaan (campo).

Restinga
Koillis-Brasilian restingat ovat ekoalueita. Restingat ovat rannikkoalueen metsiköitä, jotka ovat muodostuneet hiekkaiseen, happamaan ja ravinneköyhään maaperään. Niille luonteenomaisia ovat keskikokoiset puut ja pensaikot, jotka ovat mukautuneet seudun kuiviin ja ravinneköyhiin oloihin.

Koillis-Brasilan restingan kasvilajeihin kuuluu lajeja, jotka ovat tunnusomaisia Amatsonin sademetsän alueella, ja ne erottuvat Atlannin itärannikon restingoista, joiden kasvilajisto on lähtöisin Itä-Brasilian metsiköistä.

     
  
© Copyright A. Jokisaari